Dajemy Zdrowe Rozwiązania

Krzepliwość krwi, wskaźnik INR PT

Krzepliwość Krwi czyli jak zbadać wskaźnik INR PT.

Co to jest krzepliwość krwi?
Jak zbadać krzepliwość krwi?
Dokładność badania INR na urządzeniu INRatio?
Dlaczego pomiar wskaźnika INR z palca a nie z żyły?

Kto i kiedy powinien wykonać pomiar krzepliwości krwi.

 • po zabiegach operacyjnych,
 • po złamaniach nóg, miednicy,
 • leżących z powodu ciężkich chorób,
 • po przebytym zapaleniu i zakrzepicy żył głębokich nogi,
 • u kobiet ciężarnych i po porodzie,
 • u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą,
 • u otyłych kobiet z masywnymi żylakami,
 • z chorobą nowotworową.

Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (International Normalized Ratio) - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników niezależnie od użytych odczynników.

Oblicza się go ze wzoru:

INR PT wskaźnik krzepliwości krwi współczynnik Quick'a

PT - czas protrombinowy
ISI - międzynarodowy wskaźnik czułości badanej tromboplastyny.

Pierwsza tromboplastynę referencyjną (tzw. IRP 67/40) wyprodukowano w 1977 roku. Od tego czasu uważana jest ona za tromboplastynę wzorcową według której dokonuje się kalibracji tromboplastyny badanej. Kalibracja ta polega na jednoczesnym oznaczaniu czasu protrombinowego za pomocą IRP 67/40 i tromboplastyny badanej u 20 osób zdrowych oraz 60 chorych w stabilnej fazie zażywania antykoagulantów doustnych. Tworzy się wykres na którym na osi odciętych odkłada się wartości uzyskane z tromboplastyną standardową a na osi rzędnych - z tromboplastyną badaną. Współczynnik nachylenie prostej to właśnie ISI.

Wartości prawidłowe
 • u osób nieleczonych: 0,9-1,3
 • u osób leczonych: 2-4

Czas protrombinowy PT/INR

 • norma - wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3
 • coś nie tak - podwyższenie poziomu wskaźnika
 • co to oznacza - niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych

Wartości Prawidłowe

 • 13 - 17 sek.- PT
 • 0,9-1,3 - INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
 • 80%-120% - wskaźnik Quicka
Wydłużenie czasu protrombinowego
 • przewlekłe choroby miąższu wątroby
 • niedobory witaminy K
 • doustne środki antykoagulacyjne
 • DIC- Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • znaczne niedobory fibrynogenu
 • dysfibrynogenemie
 • białaczka
 • mocznica
 • choroba Addisona-Biermera
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne

Skrócenie czasu protrombinowego

 • zakrzepica
 • trombofilia
 • zwiększona aktywność czynnika VII
 • okres okołoporodowy

Wskaźnik Quicka, wskaźnik protrombinowy

Wskaźnik podający czas, po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma: 70-100%.

Doskonałym urządzeniem medycznym jest przy łóżkowy analizator krzepliwości krwi. System CoaguChek jest precyzyjnym miernikiem dającym natychmiastowy wynik z badania. Próbkę krwi pobiera się z palca pacjenta co poprawia komfort diagnostyczny.

Wszystkie pytania i odpowiedzi na stronie
www.INRatio.pl


wstecz
Twój adres IP: 54.242.53.253
Copyright © 2016 Z.e.n_C.a.r.t Powered by RedMed Modified by RedMed.pl